.: Unstete Beiträge aus Kiel Gaarden :.

[Kiel Gaarden (04/2019) … ]

Augustenstrasse / Elisabethstrasse (Kiel Gaarden, 04/2019)
Kamera: Exa 1A (Dresden, ca.1964)
Film: Agfa APX (s/w / 400ASA)

lemon / Mai 8, 2019 / Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / Mai 8, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / Mai 8, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / April 14, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / April 13, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / April 5, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / April 5, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / März 2, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz / 1 Comment

lemon / Februar 28, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments

lemon / Februar 28, 2019 / Kiel Gaarden, Visuelle Notiz, Zeug / 0 Comments